WZORY REGULAMINÓW KONKURSÓW

Data dodania: 07.07.2016 | Aktualizacja: 07.12.2016, 12:39:44

Szanowni Państwo,

Udostępniamy do szerokiego stosowania wzory regulaminów konkursów wypracowane nie tylko w drodze, już dziś ponad 120-letniej, praktyki organizowania, przeprowadzania i sędziowania konkursów przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, lecz także w wyniku wieloletniego dostosowywania ich do kolejnych nowelizcji polskiego systemu zamówień publicznych od chwili jego ustanowienia w roku 1995. Są to:

Udostępniane wzory są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dniu ich przyjęcia przez Zarząd Główny SARP tj. 03.06.2016r. Wzory te będą sukcesywnie nowelizowane przez SARP w ślad za zmianami następującymi w polskim prawie zamówień publicznych.

Każdy konkurs to odmienne wydarzenie, o swojej istotnej specyfice kształtowanej w głównej mierze przez każdorazową zupełną odrębność przedmiotu zamówienia - w każdym kolejnym postępowaniu konkursowym. Udostępniane więc wzory regulaminów konkursów należy traktować jako model, w którym do organizatora należy ukształtowanie istotnych fragmentów ustaleń regulaminowych. W treści wzorów wyraźnie wskazano te fragmenty. Ze względu zaś na specyfikę postępowania, skierowanego do zawodu architekta, zaleca się, by do ostatecznego ukształtowania tych wskazanych do tego fragmentów treści regulaminów organizator posłużył się osobą architekta.

Wzory regulaminów konkursów rekomendowane przez SARP dozwolone jest stosować wylącznie jako całość bez możliwości fragmentacji i zastosowań wybranych tylko fragmentów.

Stowarzyszenie Architektów Polskich udostępnia do stosowania wzory regulaminów konkursów rekomendowane przez SARP z zastrzeżeniem zamieszczenia w treści regulaminu konkursu informacji o następującej treści: „Regulamin konkursu oparto na wzorze regulaminu konkursu rekomendowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP za jego zgodą“. Warunkiem zgody Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP na  wykorzystanie właściwego z wzorów regulaminów konkursów rekomendowanych przez SARP jest poprzedzenie tego faktu poinformowaniem właściwego terytorialnie Oddziału SARP bądź Zarządu Głównego SARP o takim zamiarze i uzyskanie od Stowarzyszenia Architektów Polskich statutowo przewidzianej przez SARP formy poparcia dla organizowanego konkursu.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Equitone

Rigips

Zehnder Charleston

ES System

Bolix

VELUX ArchiTips

Alufire

Partnerzy SARP:
Bolix Grupa EGA Equitone Fakro Kone Pozbruk Scalamid Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę