Relacja z obrad Zarządu Głównego SARP

Data dodania: 16.10.2004 | Aktualizacja: 16.10.2004, 00:00:00

W dniach 8-10 października br. odbyło się w Poznaniu i DPTA w Tucznie III zebranie Zarządu Głównego SARP.
W tym samym czasie i w tych samych miejscach obradowała Krajowa Rada Izby Architektów i przewodniczący 16 Okręgowych Izb Architektów.
Podczas zebrań doszło do pierwszego spotkania zarządów obydwu organizacji architektonicznych, w trakcie którego szczególnie wnikliwie omówiono kwestie organizowania konkursów i wzajemną uzupełniającą się pracę członków SARP i Izby Architektów.
W programie zebrania w Poznaniu znalazły się ponadto:

Po tej uroczystości przedstawiciele środowisk architektów złożyli wiązanki kwiatów przed wmurowaną w Ratuszu tablicą poświęconą upamiętnieniu życia i działalności Zbigniewa Zielińskiego, dzięki któremu przywrócono istnienie Starówki Poznańskiej.
Podczas obrad ZG SARP, które trwały w dniach 9 10 października w DPTA w Tucznie omówiono aktualnie najważniejsze wydarzenia w SARP-ie.
Obradom przewodniczył Prezes SARP, a wzięli w nich udział oprócz członków Prezydium ZG SARP przedstawicie wszystkich 25 Oddziałów, a także Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych.
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności Prezydium, a w trakcie spotkania przedstawiono i przedyskutowano kwestie:

Ciekawym punktem obrad było tzw. Forum Prezesów, podczas którego omówiona została sytuacja oddziałów SARP.
Podjęto też szereg ważnych uchwał przedstawionych przez Komisję uchwał i wniosków powołaną przez ZG SARP.
Przyjęto, że w maju przyszłego roku odbędzie się w Białymstoku Kongres Architektów poświęcony tym tematom, które przewidziane są na Kongresie UIA w Istambule.

Bardzo ważnym wydarzeniem było wystosowanie listu do Pana Premiera RP Marka Belki z wnioskiem o wstrzymanie prac nad nową Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w przygotowanej przez rząd wersji będzie skutkować zagrożeniem ładu przestrzennego kraju. List wystosowano w imieniu SARP i Izby Architektów, prosząc równocześnie o możliwość wspólnego z Panem Premierem spotkania.
Obradom w Tucznie towarzyszyła wystawa prezentująca wybrane realizacje kolegów ze środowiska Koszalińskiego.

Sponsorami obrad w Tucznie byli:

Obrady w Poznaniu i Tucznie odbywały się dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu koleżanek kolegów Oddziału SARP w Poznaniu i Wielkopolskiej Izby Architektów.

Udostępnij na:

REKLAMA
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet D+H Duravit Equitone Fakro Kone OWA Polflam Reynaers Aluminium Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę