Polska Rada Architektury

Data dodania: 08.06.2018 | Aktualizacja: 19.05.2020, 09:46:22

Polska Rada Architektury jest grupą merytorycznej dyskusji o istotnych sprawach architektury, przestrzeni publicznej i krajobrazu działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszeniu Architektów Polskich SARP.

W jej skład wchodzą zarówno wybitni architekci i urbaniści jak przedstawiciele innych dyscyplin, sztuki i nauki.

Celem działań Rady jest przede wszystkim formułowanie opinii dotyczących kształtowania przestrzeni.
Oznacza to zarówno przedstawienie własnych propozycji, jak krytykę błędnych decyzji oraz złej legislacji. 
Działaniami Rady jest publikacja „Krajobraz Polski i Polityka” (krytyczna prezentacja współczesnych zjawisk dewastacji polskiego krajobrazu) oraz opracowany wspólnie z SARP i TUP projekt dokumentu pod nazwą „Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury”, który winien określać zasady kształtowania otoczenia w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Skład Polskiej Rady Architektury:

stan na dzień 30.01.2020 r.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Duravit

Dallmer

JUNGHANS
Bolix

KER3MR
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet Duravit Equitone Fakro Kone OWA Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę