Oświadczenie

Data dodania: 11.06.2017 | Aktualizacja: 11.06.2017, 17:55:31

Wobec informacji prasowej o samowoli budowlanej poczynionej przez SARP, przy postawieniu tymczasowego pawilonu letniego na terenie nieruchomości Foksal 2 pragnę złożyć następujące wyjaśnienie.

W 2014 r. najemca części gastronomicznej w naszym budynku – firma Avantia, na podstawie udzielonego przez SARP pełnomocnictwa, uzyskała w imieniu SARP zgodę Stołecznego Konserwatora Zabytków na postawienie letniego pawilon namiotowego na terenie nieruchomości Foksal 2.
W 2016 r. na podstawie zawiadomienia kancelarii reprezentującej sąsiada – właściciela nieruchomości Foksal 6 – należącej Pana Karkosika - PINB przeprowadził kontrolę i stwierdził nieprawidłowości w usytuowaniu pawilonu namiotowego, kwalifikując go jako obiekt budowlany „o konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem, trwale związany z gruntem”.
Niezależnie od interpretacji PINB-u (obiekt jest namiotem, ma ściany z materiału tekstylnego, nie występuje tam szklenie, nie posiada fundamentowania, także nie był „trwale związany z gruntem”), SARP dbając o dobrosąsiedzkie relacje oraz nie wdając się w spory interpretacyjne decyzji PINB nakazał firmie Avantia – operatorowi restauracji - rozebranie pawilonu, co zostało dokonane w pierwszych dniach marca 2017 r.

SARP nie jest inwestorem i nie jest wykonawcą działań inwestycyjnych związanych z lokalizacjami namiotu na terenie nieruchomości Foksal 2, nie ma też intencji omijania w jakikolwiek sposób prawa budowlanego.
SARP przekazał - udzielając stosownych upoważnień firmie Avantia - zalecenie do skompletowania dokumentacji i przeprowadzenia procedur prawnych dla postawienia konstrukcji namiotowej tymczasowego pawilonu letniego (w tym wyjaśnienia statusu obiektu definiowanego w decyzjach PINB jako stałego „obiektu budowlanego w sposób trwale związanego z gruntem”, w sposób różniący się od stanu faktycznego).

Wobec ponownego montażu namiotowej konstrukcji pawilonu przez najemcę , która nastąpiła w dniu 11 kwietnia br., zanim uzyskano wszelkie wymagane dokumenty, (niezależnie od przedłużających się procedur ich otrzymania) – SARP wezwał firmę Avantia do pilnego doprowadzenia do zgodności z procedurami prawnymi związanymi z lokalizacją obiektu pawilonu.

SARP podjął też działania monitorujące uciążliwość funkcjonowania restauracji celem jej minimalizacji. Nadmieniam, że w bezpośrednim sąsiedztwie, poza naszym terenem, jest kilka obiektów gastronomicznych, które są źródłem hałasu dla otoczenia, a skargi na działalność tych obiektów są zwykle kierowane do SARP.

Ponad 50% powierzchni użytkowej obiektów na terenie Foksal 2 jest wykorzystywane bezpośrednio przez SARP na działalność niekomercyjną, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na rzecz działalności naukowej, konferencyjnej, edytorskiej, oświatowej, kulturalnej (m.in. Teatr MEST), wystawienniczej w dziedzinie promocji architektury, sztuki, urbanistyki i ochrony środowiska, a także charytatywno-opiekuńczej.
Swoją działalność członkowie SARP i osoby reprezentujące Zarząd wykonują całkowicie społecznie, bez pobierania wynagrodzenia i jakichkolwiek diet.
Czynsze i dochody z wynajmu powierzchni komercyjnych są w całości przeznaczane na opłacenie WUG (opłata wynosi jak dla terenu komercyjnego - 3% szacunkowej wartości terenu tj. ok. 290 tys. zł rocznie) oraz na utrzymanie obiektu i prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej substancji budynku (średnio ok 300-350 tys. rocznie w ostatnich 6 latach).
Zatem głównym beneficjentem działalności komercyjnych na terenie Foksal 2 jest m.st. Warszawa - Dzielnica Śródmieście.

Mariusz Ścisło
Prezes SARP

Udostępnij na:

REKLAMA
Duravit

Equitone

Kessel - Ochrona przed przepływem zwrotnym

Zehnder Charleston

Bolix

VELUX ArchiTips

Alufire

Konkurs dla architektów - Alloc
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet Duravit Grupa EGA Equitone Fakro Kone OWA Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę