Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic "Granice modernizmu"

Data dodania: 18.09.2008 | Aktualizacja: 18.09.2008, 00:00:00

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2008 r w Lublinie, w sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy ul. Spokojnej.

Celem konferencji będzie dyskusja nad szeroko rozumianymi granicami modernizmu: stylowymi, czasowymi, formalnymi czy filozoficznymi. Granice to również ograniczenia, na jakie napotykamy w twórczości architektonicznej, działaniach konserwatorskich czy w codziennym użytkowaniu obiektów budowlanych.

Architektura modernistyczna zdążyła już przeżyć kilkakrotnie okresy afirmacji i powszechnego odrzucenia. Dotyczy to zarówno jej obrazu w środowisku
architektów jak i w szerszych kręgach społecznych. Każde współczesne odniesienie do estetyki modernizmu jest swoistym przekroczeniem jej granic. Każda negatywna krytyka jest tych granic domknięciem i odwrotem od nich.

Modernizm wpłynął znacząco na obraz miast i wsi. Granice zdrowego rozsądku w planowaniu urbanistycznym inspirowanym ideami modernistycznymi, często bywały przekraczane. Idee z lat dwudziestych i trzydziestych po II wojnie światowej często ulegały wypaczeniu.

Czy modernizm jest zamkniętym działem w historii architektury? A może architektura modernistyczna nigdy się nie skończyła i trwa nadal? Czy możemy modernizm traktować w kategoriach dziedzictwa kulturowego? Czy i kiedy obiektom i założeniom modernistycznym powinna przysługiwać prawna ochrona? Jak dostosować użytkowane budynki modernistyczne do współczesnych potrzeb zachowując jednocześnie ich estetyczny wyraz?

Główne tematy konferencji:

Informacje organizacyjne:

 1. Konferencja rozpocznie się o godzinie 13:00 w piątek 7 listopada - a zakończy o godzinie 15:15 w sobotę 8 listopada 2008, miejscem obrad będzie Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie
 2. Podstawą obrad będzie dyskusja prowadzona przez moderatorów podczas zaplanowanych sesji.
 3. Dyskusję poprzedzają referaty wprowadzające, wcześniej zgłoszone i zatwierdzone przez organizatorów. Głoszenie referatów do wyboru, w języku polskim lub angielskim.

Warunki udziału w konferencji:

 1. 30 września 2008 r. termin nadesłania Karty Zgłoszenia Uczestnictwa na adres biura konferencji; e-mail (ewentualnie fax).
 2. 30 września 2008 r. nieprzekraczalny termin nadesłania artykułu w języku polskim i jęz. angielskim; na adres biura konferencji (e-mail z załącznikiem lub poczta tradycyjna + płyta CD).
  Niedotrzymanie ww. terminu uniemożliwi dokonanie recenzji artykułu, a w konsekwencji wykluczy jego umieszczenie w wydawnictwie.
 3. Dokonanie opłaty konferencyjnej, którą prosimy kierować na konto:
  Bank PeKaO S.A. Oddział Lublin
  78124054971111000050062364
  SWIFT: PKO PPLPWLU3 (dla uczestników z zagranicy)
  z dopiskiem - Architektura; oraz podać imię i nazwisko
 4. 30 września 2008 r. nieprzekraczalny termin przesłania faksem dowodu wpłaty; niezbędny warunek do wystawienia faktury VAT.

Na Konferencję zapraszają:

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI
KATEDRA ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618, Lublin
tel./fax (48 81) 538 4640
wb.kauipp@pollub.pl

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa na stronie:
http://wibis.pollub.pl/

Kliknij aby powiększyć

Udostępnij na:

REKLAMA
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet D+H Duravit Equitone Fakro Kone OWA Polflam Reynaers Aluminium Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę