Konkurs na koncepcję architektoniczno-budowlaną budynku Ambasady RP w Berlinie

Data dodania: 03.01.2011 | Aktualizacja: 03.01.2011, 00:00:00

Przedmiotem konkursu jest graficzne i pisemne opracowanie zawierające wstępną koncepcję planu zagospodarowania terenu i rozwiązań architektoniczno-budowlanych zintegrowanego budynku lub zespołu budynków Ambasady RP w Berlinie (wraz z Wydziałem Konsularnym) przy Unter den Linden 70/72.

Przy projektowaniu wstępnej koncepcji o której mowa powyżej Uczestnicy konkursu powinni wziąć pod uwagę ograniczenia i wymagania wynikające z:

Praca konkursowa powinna obejmować wstępną koncepcję architektoniczno-budowlaną Ambasady RP w Berlinie, na działce oznaczonej na mapie geodezyjnej numerami 110001-821-00051/000, 110001-821-00410/000, 110001-821-00411/000, 110001-821-00412/000 (będącej własnością Skarbu Państwa) wraz z koncepcją planu zagospodarowania terenu - w zakresie koniecznym dla przedstawienia idei ogólnej projektu.

Koncepcja obiektu pod względem funkcji powinna zaspokajać podstawowe potrzeby w zakresie podejmowanych działań urzędu Ambasady RP wraz z zapleczem recepcyjno-konferencyjnym oraz obsługi interesantów konsularnych realizowanej przez Wydział Konsularny Ambasady RP. Prace konkursowe powinny przedstawiać możliwie najlepsze koncepcje docelowego ukształtowania urbanistyczno-architektonicznego budynku lub zespołu budynków tworzących kompleks i określać najwłaściwszy sposób jego realizacji.

Zamawiający oczekuje rozwiązań niestandardowych, opartych na nowoczesnych technologiach, przyjaznych środowisku i energooszczędnych.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000– Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

http://www.msz.gov.pl/index.php?page=15661&lang_id=pl&bulletin_id=35&document=5509

Osoby do kontaktów: Katarzyna Jakimowicz, Michał Biera, Grzegorz Rynkiewicz

Tel.: +48 22 523 99 10 Faks: +48 22 523 81 19E-mail: bzp@msz.gov.pl

Udostępnij na:

REKLAMA
Duravit

Equitone

Dallmer
Bolix

VELUX ArchiTips

Konkurs Polbruk City & Rest
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet Duravit Grupa EGA Equitone Fakro Kone OWA Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę