Konkur SARP nr 934

Data dodania: 12.01.2007 | Aktualizacja: 12.01.2007, 00:00:00

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6,25-025 Kielce ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programowo przestrzennej przebudowy (modernizacji) Dworu Laszczyków w Kielcach wraz z dodatkową zabudową oraz zagospodarowaniem posesji dworku przy ul. Jana Pawła II nr 6.

Warunki konkursu można uzyskać od dnia 09.01.2007r. do dnia 29.01.2007r. w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Kielcach ul. Św. Leonarda 18 II p w godzinach od 10,00 do 14,00 w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki lub wysyłką po przesłaniu faksu potwierdzenia wpłaty na konto SARP (SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kielce , ul. Leonarda 18, 25-304 Kielce nr konta: 61 1060 0076 0000 3200 0016 2567). Telefon /+4841/ 344-37-21, fax /+4841/ 341-58-70.(NIP 959-09-00-470). Aby otrzymać rachunek należy przesłać dane do rachunku.

Cena egzemplarza warunków z materiałami geodezyjnymi wynosi 50, 00 PLN.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, 25-304 Kielce w terminie do dnia 29.01.2007r. do godziny 14:00 osobiście lub pocztą kurierską.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu dnia 05.02.2007r.

Prace konkursowe i karty identyfikacyjne należy składać w terminie do dnia 28.03.2007r. do godziny 20:00 osobiście u Sekretarza Organizacyjnego Konkursu w siedzibie SARP O/Kielce ul. Św. Leonarda 18, II p lub przesłać pocztą kurierską na w/ w adres.

Prace dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki udziału w konkursie oraz kryteria oceny:
Wymagania jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie konkursu”.

Forma konkursu:
- otwarty, jednoetapowy realizacyjny, z nagrodami, z zaproszeniem do realizacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora zwycięskiej pracy konkursowej

Zamawiający przewiduje następujące nagrody:

Zamawiający upoważnia Komisję Konkursową do innego podziału nagród.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych.

Przedmiot konkursu:

  1. Wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy (modernizacji) Dworu Laszczyków oraz dodatkowej zabudowy uwzględniającej uwarunkowania urbanistyczne, skalę i formę zabudowy muzeum, prestiż, rangę i charakter dworu przy jednoczesnym założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji;.
  2. Wykonanie koncepcji architektonicznej zabudowy i zagospodarowania posesji dworku – w granicach terenu inwestycji, z uwzględnieniem relacji przestrzennych i funkcjonalnych z obiektami Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Kościołem pw. Św. Trójcy, Bazyliką Katedralną, Pałacykiem dyrektora gimnazjum oraz Parkiem Miejskim –w granicach terenu opracowania

Prezes SARP o.Kielce
arch. Władysław Markulis

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet D+H Duravit Equitone Fakro Kone OWA Polflam Reynaers Aluminium Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę