Konferencja "Territorial development challenges - visions of Europe & Poland"

Data dodania: 25.10.2012 | Aktualizacja: 25.10.2012, 00:00:00

Wimieniu Pana Piotra Żubera, Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego międzynarodowej konferencji pt. Territorial development challenges - visions of Europe & Poland, poświęconej wyzwaniom rozwoju terytorialnego stojącym przed europejską i polską przestrzenią.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 listopada br, w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przy ulicy Wspólnej 2/4.

Spotkanie będzie okazją do wymiany spostrzeżeń na temat wizji rozwoju Europy oraz efektywnego zarządzania terytorialnego, którego efekty przekładać się będą na pełniejsze wykorzystanie potencjału obszarów rozwoju na mapie Europy. Dyskusja dotyczyć będzie spójności terytorialnej Europy oraz sposobu uwzględniania wymiaru terytorialnego w europejskiej polityce spójności zapewniając realizację Agendy Terytorialnej dla UE 2020 i Strategii Europa 2020.

Celem konferencji jest zainicjowanie debaty na temat nowej geografii Europy. Kwestie dotyczące przyszłości i rozwoju terytorialnego kontynentu poruszone zostaną w czterech sesjach tematycznych:

  1. Wyzwania stojące przed Europą XXI w. Jakie nowe elementy kształtują europejską przestrzeń?
  2. Wizje przestrzennego i społeczno-gospodarczego rozwoju Europy. Czy Europa Środkowa i Wschodnia ma szanse stać się w przyszłości centrum rozwoju?
  3. Instrumenty służące wzmocnieniu spójności terytorialnej.
  4. Europa 2050 na podstawie badań programu ESPON.

Będzie nam niezmiernie miło jeżeli przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, które stanie się okazją do podzielenia się refleksjami dotyczącymi wizji rozwoju polskiej i europejskiej przestrzeni.

Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy istniałaby możliwość umieszczenia na stronach internetowych Państwa Instytucji/Organizacji zaproszenia wraz z programem, w celu rozpowszechnienia informacji o konferencji, tak aby mogła ona dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych jej tematyką.

Przesyłam w załączeniu wstępny - tematyczny harmonogram spotkania, z uprzejmą prośbą o potwierdzenie możliwości wzięcia udziału w konferencji wyłącznie na adres mailowy: territorial.cohesion@mrr.gov.pl. Osobą do kontaktu ze strony Ministerstwa jest Pani Wiktoria Palion (22 461 35 05, e-mail: wiktoria.palion@mrr.gov.pl).

Z poważaniem,

Wiktoria Palion
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet D+H Duravit Equitone Fakro Kone OWA Polflam Reynaers Aluminium Semmelrock Wienerberger
Powrót na górę