Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA-SARP

Data dodania: 15.02.2016 | Aktualizacja: 15.02.2016, 10:24:56

Zaproszenie do udziału

Uprzejmie informujemy, że konkurs na Doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP organizowany wspólnie przez Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich odbędzie się w tym roku w dniach 17-20 czerwca br w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz wystawy na temat architektury, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych.

Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury, a którego przedmiotem jest projekt dotyczący kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka świadczący o innowacyjnych pomysłach i wyjątkowo twórczych uzdolnieniach autora. 

Podstawą ubiegania się o nominację krajową do Nagrody w Polsce jest projekt dyplomowy magisterski zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez właściwe Zarządy Oddziałów SARP w porozumieniu z Radami Wydziałów (Instytutów) Architektury, lub samodzielnie zgłoszony przez autorów i promotorów prac, każdorazowo za zgodą macierzystego Wydziału (Instytutu) Architektury.

Wybrane projekty należy przesłać na adres ZG SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa w terminie do 12 kwietnia br.

Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 20 czerwca br. (poniedziałek) w Deutsches Architektur Zentrum DAZ w Berlinie.

Informacje dla uczestników konkursu:

Graficzne opracowanie projektu powinno być czytelne, dla merytorycznej oceny i późniejszej publikacji.

Szczegółowe informacje, dotyczące wymagań technicznych znajduje się z Regulaminie.

Plansze projektu muszą mieć na odwrocie czytelny napis „Projekt dyplomowy zgłoszony do konkursu Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP.

oraz następujące dane:

  1. nazwa uczelni
  2. imię i nazwisko autora (autorów) projektu
  3. tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
  4. temat projektu
  5. rok dyplomu
  6. aktualne adresy mailowe i pocztowe, oraz numer telefonu autora pracy i promotora

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w konkursie.

W załączeniu regulamin Konkursu.

Udostępnij na:

Załączniki


REKLAMA
Partnerzy SARP:
Bolix Bruk-Bet D+H Duravit Equitone Fakro Kone OWA Polflam Reynaers Aluminium Wienerberger
Powrót na górę