Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

24.09.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załączniki: