Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

14.10.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załączniki: