Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

13.11.2019r.

Opublikowano część dalszą wyjaśnień (3) treści Regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych (odpowiedzi na pytania nr 62 do 110).

Załączniki: