Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Nagrody

Nagrody

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

 1. Nagrody pieniężne:

  I NAGRODA
  - kwota pieniężna w wysokości 50 000,00 zł netto

  II NAGRODA
  - kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł netto

  III NAGRODA
  - kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł netto

 2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej dla Uczestnika Konkursu, który otrzymał I Nagrodę.

 3. 5 000,00 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.