Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Harmonogram

Harmonogram

 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.09.2019r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia:18.09.2019 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 24.09.2019r.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 27.09.2019r. do godz. 15.00 na adres:
  Zarząd Główny
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 14.10.2019 r.

 4. Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu zakwalifikowanych do udziału w konkursie przewidziana jest na dzień 18.10.2019r. w godz. od 12.00 do 15.00 

  Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 14.10.2019r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I. Dodatkowe informacje dotyczące wizji lokalnej terenu zostaną przesłane Uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w takiej wizji.

 5. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 04.11.2019r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 13.11.2019 r.

 6. Prace konkursowe składać należy do dnia 29.11.2019r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:
  Zarząd Główny
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

 7. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.12.2019r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 8. O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na stronie internetowej konkursu tj.: www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum

 9. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu tj.:  www.sarp.org.pl/konkurs-lublin-muzeum