Konkurs na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Aktualności

09.12.2019r.

Opublikowano informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
W zakładce „Wyniki Konkursu” zamieszono prace konkursowe Nagrodzone i Wyróżnione.

Więcej informacji »

28.11.2019r.

Organizator informuje o następujących terminach:

  1. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 06.12.2019 r. o godzinie 15:00.
    Miejsce: Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-400 Lublin
  2. Wystawa pokonkursowa będzie otwarta od dnia 06.12.2019 r. (od godziny 15:00) do dnia 13.12.2019r. (codziennie w godzinach od 10:00 do 16:00, w poniedziałek nieczynna).
    Miejsce: Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-400 Lublin
  3. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 10.12.2019 r. o godzinie 16:00.
    Miejsce: Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza, ul. Złota 3, 20-400 Lublin

13.11.2019r.

Opublikowano część dalszą wyjaśnień (3) treści Regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych (odpowiedzi na pytania nr 62 do 110).

Więcej informacji »

08.11.2019r.

Opublikowano wyjaśnienie (3) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Więcej informacji »

14.10.2019r.

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na koncepcję architektoniczno-scenograficzną oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie - Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Więcej informacji »

14.10.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Więcej informacji »

24.09.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Więcej informacji »

05.09.2019r.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Więcej informacji »