Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

29.11.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załączniki: