Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

27.11.2019r.

Organizator informuje iż w Złączniku nr 1 do Regulaminu (Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie) błędnie została podana na początku wniosku nazwa konkursu. Skorygowany Załącznik nr 1 do pobrania poniżej.

Załączniki: