Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

24.03.2020r.

Informacja o zmianie terminów oraz niektórych postanowień Regulaminu konkursu

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i pojawieniem się kolejnych przypadków choroby zakaźnej COVID-19 oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanym z tym zaleceniem o pozostaniu w domach i unikaniu większych lub mniejszych zgromadzeń, Organizator podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników Konkursu.
Nowy termin ogłoszenia wyników konkursu ustalono do dnia 10.04.2020r.

Organizator rezygnuje także z oficjalnego, publicznego ogłoszenia wyników konkursu.
Sąd konkursowy po wyborze nagród i wyróżnień oraz zatwierdzeniu tych wyborów przez Kierownika Zamawiającego odtajni prace konkursowe, co zostanie odnotowane w protokole oraz poinformuje wszystkich Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia za pomocą poczty elektronicznej do dnia 10.04.2020r. Informacje te zostaną także zamieszone na stronie internetowej konkursu (www.sarp.org.pl/konkurs-gsp).

Organizator rozważa także możliwość zorganizowania video konferencji z ogłoszenia wyników konkursu na którym zostaną odtajnione prace konkursowe. O podjęciu takiej decyzji zostaną Państwo poinformowani najpóźniej 4 dni przed ewentualna video konferencją.

Załączniki: