Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

17.02.2020r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (3) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Załączniki: