Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

13.02.2020r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych oraz związane z tym zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu.

Zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu można pobrać poniżej lub w zakładce "Regulamin konkursu" Dla ułatwienie orientacji we wprowadzonych zmianach naniesione je w Załączniku nr 9a w trybie śledzenia zmian.

Załączniki: