Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

10.04.2020r.

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu SARP NR 995 na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.
Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.

Załączniki: