Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Nagrody

NAGRODY

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne:
    • pierwsza nagroda - 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
    • druga nagroda - 30 000,00 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych);
    • trzecia nagroda - 20 000,00  zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych);

oraz

  1. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

albo

  1. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

oraz

  1. Wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla dwóch prac konkursowych w wysokości 10 000,00 zł brutto,- każde.