Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

  1. Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem.
  2. Rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne budynku.
  3. Realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.
  4. Ekonomika rozwiązań w kontekście realizacji budynku i związane z tym koszty realizacji.