Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Harmonogram

Harmonogram

24.03.2020r.

Informacja o zmianie terminów oraz niektórych postanowień Regulaminu konkursu

Więcej informacji »


 1. Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2019r.
 2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące warunków udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.. Rozdział I Regulaminu do dnia: 29.11.2019 r. 
  Zamieszczanie na stronie internetowej odpowiedzi na pytania dotyczące warunków udziału w Konkursie - systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy PZP.
 3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 11.12.2019r. do godz. 15.00 na adres:

  Zarząd Główny
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

  Zawiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - niezwłocznie po zakończeniu badania Wniosków, uzupełnień lub wyjaśnień do Wniosków i dokonaniu kwalifikacji.

 4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1. Rozdział I Regulaminu do dnia:31.01.2020r.
  Przekazanie Uczestnikom odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych - systematycznie zgodnie z art. 38 Ustawy PZP.
 5. Prace konkursowe składać należy do dnia 16.03.2020r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

  Zarząd Główny
  Stowarzyszenia Architektów Polskich
  ul. Foksal 2
  00-366 Warszawa
  (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

 6. Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 27.03.2020r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub za pomocą poczty elektronicznej.