Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Aktualności

17.02.2020r. Nowe

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (3) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Więcej informacji »

13.02.2020r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych oraz związane z tym zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu.

Zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu można pobrać poniżej lub w zakładce "Regulamin konkursu" Dla ułatwienie orientacji we wprowadzonych zmianach naniesione je w Załączniku nr 9a w trybie śledzenia zmian.

Więcej informacji »

23.12.2019r.

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Więcej informacji »

29.11.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Więcej informacji »

27.11.2019r.

Organizator informuje iż w Złączniku nr 1 do Regulaminu (Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie) błędnie została podana na początku wniosku nazwa konkursu. Skorygowany Załącznik nr 1 do pobrania poniżej.

Więcej informacji »

21.11.2019r.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2019r.

Więcej informacji »