Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Aktualności

10.04.2020r.

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia konkursu SARP NR 995 na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.
Gratulujemy autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za złożenie prac konkursowych.

Więcej informacji »

09.04.2020r.

W związku z zaistniałą sytuacją (pandemia) uniemożliwiającą odbycie publicznego ogłoszenia wyników konkursu i otwarcia kopert autorskich w siedzibie SARP, Sąd Konkursowy podjął decyzję o przeprowadzeniu transmisji internetowej na oficjalnym profilu Facebook Stowarzyszenia Architektów Polskich (https://www.facebook.com/sarpzg) i upoważnił Sekretarza Sądu Konkursowego Rafał Mroczkowskiego do przeprowadzenia tej czynności w ww. trybie.

Transmisja z oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu odpędzie się dnia 10.04.2020r. (piątek) o godzinie 12.00.

24.03.2020r.

Informacja o zmianie terminów oraz niektórych postanowień Regulaminu konkursu

Więcej informacji »

17.02.2020r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (3) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych.

Więcej informacji »

13.02.2020r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (2) treści Regulaminu konkursu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych oraz związane z tym zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu.

Zaktualizowane Załączniki nr 9a, 9a1 i 8a1 do Regulaminu można pobrać poniżej lub w zakładce "Regulamin konkursu" Dla ułatwienie orientacji we wprowadzonych zmianach naniesione je w Załączniku nr 9a w trybie śledzenia zmian.

Więcej informacji »

23.12.2019r.

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Więcej informacji »

29.11.2019r.

Opublikowano odpowiedzi na pytania o wyjaśnienia (1) treści Regulaminu konkursu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Więcej informacji »

27.11.2019r.

Organizator informuje iż w Złączniku nr 1 do Regulaminu (Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie) błędnie została podana na początku wniosku nazwa konkursu. Skorygowany Załącznik nr 1 do pobrania poniżej.

Więcej informacji »

21.11.2019r.

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.11.2019r.

Więcej informacji »