Informacja ukazuje siÍ w 125. rocznicÍ urodzin oraz w 60. rocznicÍ ∂mierci Adolfa Syszko-Bohusza